Đệm bông ép tinh khiết Sông Hồng dòng 2 tấm, 160 x 200 x 18cm

Đệm Sông Hồng dòng 2 tấm bông tinh khiết

 Đệm bông ép tinh khiết Sông Hồng dòng 2 tấm, 160 x 200 x 18cm Đệm Sông Hồng thương hiệu đã được khẳng định trên 20 năm, năm nay công ty cổ phần may Sông Hồng đầu tư thêm xưởng…