Bộ drap Vikosan Solid 212

2,000,000.00

Bộ drap Vikosan Solid 212:

– 01 ga phủ
– 01 chăn xuân thu (1 vỏ chăn thêu + 1 ruột chăn mỏng)
– 02 vỏ gối đầu
– 02 vỏ gối tựa
– 01 vỏ gối ôm